Systemprogrammering 5p (5DV006)

2007-09-04 - 2007-11-06
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G071102 denniso G071003 emanuel G071107 emanuel G071107 denniso G080520 denniso G20080520
c01blm G071016 denniso G071007 denniso G071018 emanuel G071119 emanuel G071121 denniso G20071121
c01tln G071003 emanuel G070928 emanuel G071017 emanuel G071029 emanuel G071105 emanuel G20071105
c03jpn G071016 denniso G071010 emanuel G071029 emanuel G071114 emanuel G071119 emanuel G20071119
c04sjs R071009 emanuel R071009 emanuel G071015 emanuel O071106 denniso
c05esm R070917 denniso R070917 denniso R070917 denniso G080116 denniso G080401 emanuel G20080401
c05fam G071024 emanuel G071024 emanuel G071026 denniso G080401 emanuel G080401 emanuel G20080401
c05kcu O070924 denniso F071007 denniso
c05vwg G071114 emanuel G071008 denniso G071107 denniso G071029 emanuel G071119 emanuel G20071119
c06aag G071106 denniso G071005 emanuel G071019 emanuel G071114 emanuel G071121 denniso G20071121
c06ahm G071003 emanuel G070928 emanuel G071019 denniso G071028 emanuel G071105 emanuel G20071105
c06ctl G071023 denniso G071007 denniso G071018 emanuel G071105 emanuel G071105 emanuel G20071105
c06dhg G071015 denniso G071008 denniso G071024 emanuel G071028 emanuel G071107 denniso G20071107
c06edg G071016 denniso G070928 emanuel G071017 emanuel G071029 emanuel G071107 emanuel G20071107
c06een G071017 emanuel G071012 denniso G071017 emanuel O080401 emanuel O080401 emanuel
c06erk G071109 denniso G071012 denniso G071015 emanuel G071121 denniso O071121 denniso
c06gbm G071016 denniso G071003 emanuel G071026 denniso G071028 emanuel G071107 denniso G20071107
c06jsn G071005 emanuel G071005 emanuel G071018 emanuel G071107 denniso G071104 emanuel G20071107
c06jws G071016 denniso G071012 emanuel G071025 emanuel G071119 emanuel G071113 denniso G20071119
c06ksd O071015 denniso K071007 denniso
c06ksm G071016 denniso G071009 denniso G071017 emanuel G071107 denniso G071104 emanuel G20071107
c06lnn G071030 denniso G071005 emanuel G071030 denniso G071217 denniso G071113 denniso G20071217
c06pjn F070924 denniso
c06pln G071009 emanuel G071003 emanuel G071030 denniso G080401 emanuel G080401 emanuel G20080401
c06rwd G071008 emanuel O071019 denniso
c06thd G071016 denniso G070928 emanuel G071019 emanuel G071029 emanuel G071107 denniso G20071107
c06tmn G071104 emanuel G071007 denniso G071107 emanuel G071107 denniso G071107 denniso G20071107
c07een G071018 emanuel G071003 emanuel G071019 denniso G071029 emanuel G071207 denniso G20071207
dv06asl G071003 emanuel G071008 denniso G071026 denniso G071109 denniso G071119 emanuel G20071119
dv06cig G071003 emanuel G071009 denniso G071101 denniso G071113 denniso G080520 denniso G20080520
dv06gkn T071011 denniso O071007 denniso
dv06mge G071016 denniso G071007 denniso G071025 emanuel G071107 denniso G071105 emanuel G20071107
dv06rem G071015 denniso G071007 denniso G071015 emanuel G071107 denniso G071105 emanuel G20071107
dva94ran O070924 denniso G070928 emanuel O080401 emanuel F080401 emanuel O080401 emanuel
ens03gza G071003 emanuel G071012 emanuel G071019 denniso G071114 emanuel G071119 emanuel G20071119
ens04kde G071026 denniso G071012 denniso G071022 emanuel G071129 denniso G080401 emanuel G20080401
ericj G070928 emanuel G070928 emanuel G071019 denniso G081201 linusj
kv05tgn G071010 emanuel G071007 denniso G071104 emanuel G071121 denniso G071119 emanuel G20071121
lidman G071024 emanuel G071007 denniso G071019 emanuel G071120 emanuel G071120 emanuel G20071120
mikaelo G071023 denniso G071007 denniso G071019 denniso G071028 emanuel G071105 emanuel G20071105
pettter G070928 emanuel G071007 denniso G071019 denniso G071028 emanuel G071106 denniso G20071106
rasmusl G071010 emanuel G071003 emanuel G071018 emanuel G071127 emanuel G080125 denniso G20080125
tfy02cvn R071107 emanuel R071107 emanuel R071107 emanuel O071106 denniso O071106 denniso
tfy04agd G071003 emanuel G071016 denniso
tfy04mam G071114 emanuel G071009 denniso G071107 emanuel G071206 denniso G071114 emanuel G20071206
tomasb G070928 emanuel G070928 emanuel G071019 denniso G071107 denniso G071115 emanuel G20071115
tors G071003 emanuel G071010 emanuel G071026 denniso G071107 denniso G071106 denniso G20071107
G38/82.61 %40/86.96 %38/90.48 %37/90.24 %35/89.74 %
O3/6.52 %1/2.17 %2/4.76 %3/7.32 %4/10.26 %
K0/0.00 %1/2.17 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F1/2.17 %1/2.17 %0/0.00 %1/2.44 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T1/2.17 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R3/6.52 %3/6.52 %2/4.76 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt46 st 46 st 42 st 41 st 39 st 35 st (89.74 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
emanuel: Emanuel Dohi
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar