Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2013-11-05 - 2014-01-14
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
aberg G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
aj G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
alsu G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c07agr G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c08esn G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c08hhn G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11ann G131205 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11asg G140110 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11dkn U140131 stefanj U140131 stefanj
c11epm G131218 stefanj G140120 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11hbl G131209 stefanj G140203 stefanj G140203 stefanj G20140203
c11jhr U140131 stefanj U140131 stefanj
c11jmm G140115 stefanj G140115 stefanj G140203 stefanj G20140203
c11jnn G140110 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11jpn G131205 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11jvd G140110 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11len G131209 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
c11log G140110 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
c11lst U140131 stefanj
c11oan G131209 stefanj G140203 stefanj G140203 stefanj G20140203
c11ren G131205 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11rog G131205 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11sbd G131209 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
c11vbk G131218 stefanj G140120 stefanj G140120 stefanj G20140120
c11vlg G131209 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
c11wth G131205 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
ens08lwl G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
ens09mhn G140124 stefanj G140115 stefanj G140127 stefanj G20140127
ens10olm G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
ens10sjn G131218 stefanj G140121 stefanj G140123 stefanj G20140123
ericj G131205 stefanj G140110 stefanj G140120 stefanj G20140120
id10mla G131218 stefanj G140121 stefanj G140123 stefanj G20140123
id12jkg G140211 stefanj G140110 stefanj G140211 stefanj G20140211
oi11ahn G140120 stefanj G140120 stefanj G140127 stefanj G20140127
oi11ejn G140110 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
oi11hkm G131218 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
oi11hms G140110 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
oi11lsm G140122 stefanj G140110 stefanj G140127 stefanj G20140127
oi11mhn G131218 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
oi11msd G131218 stefanj G140115 stefanj G140120 stefanj G20140120
oi12dac G140117 stefanj G140117 stefanj G140122 stefanj G20140122
oi12fun G140117 stefanj G140117 stefanj G140122 stefanj G20140122
oi12min G140211 stefanj G140110 stefanj G140211 stefanj G20140211
oi12mlw G140117 stefanj G140117 stefanj G140122 stefanj G20140122
tm06ckn U140131 stefanj U140131 stefanj
G41/93.18 %41/91.11 %41/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/6.82 %4/8.89 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt44 st 45 st 41 st 41 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen