Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2012-11-08 - 2013-01-13
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c06pln G130122 stefanj G130128 stefanj G130128 stefanj G20130128
c07een G130111 stefanj G130121 stefanj O130118 stefanj
c10ajn G121217 stefanj G130107 stefanj G130128 stefanj G20130128
c10bnn G121214 stefanj G130121 stefanj G130121 stefanj G20130121
c10eat G121217 stefanj G130107 stefanj G130128 stefanj G20130128
c10elk G121214 stefanj G130121 stefanj G130121 stefanj G20130121
c10flg G130122 stefanj G130122 stefanj G130128 stefanj G20130128
c10fmg G121218 stefanj G130107 stefanj G130122 stefanj G20130122
c10jln G121214 stefanj G130121 stefanj G130121 stefanj G20130121
c10lna G130108 stefanj G130108 stefanj G130122 stefanj G20130122
c10njn G121217 stefanj G130107 stefanj G130128 stefanj G20130128
c10slo G121218 stefanj G130107 stefanj G130122 stefanj G20130122
c10vlm G130122 stefanj G130122 stefanj G130128 stefanj G20130128
c12jvr G130114 stefanj G130403 stefanj G130403 stefanj G20130403
dv10mhm G130111 stefanj G130111 stefanj G130128 stefanj G20130128
ens08tgs G130114 stefanj G130114 stefanj G130124 stefanj G20130124
kem09mmm G130114 stefanj G130114 stefanj G130124 stefanj G20130124
kem10aar G130114 stefanj G130114 stefanj G130124 stefanj G20130124
kem10alm G121217 stefanj G130114 stefanj G130122 stefanj G20130122
kem10een G130107 stefanj G130122 stefanj G130122 stefanj G20130122
kem10jlm G121217 stefanj G130114 stefanj G130122 stefanj G20130122
kem10mkr G121217 stefanj G130114 stefanj G130122 stefanj G20130122
kem10vbg G130122 stefanj G130122 stefanj G130128 stefanj G20130128
kv08mhs G121214 stefanj G130107 stefanj G130121 stefanj G20130121
oi10jat G130107 stefanj G130122 stefanj G130122 stefanj G20130122
oi10osm G130107 stefanj G130107 stefanj G130128 stefanj G20130128
oi10zhn G130107 stefanj G130107 stefanj G130128 stefanj G20130128
rebecka G130111 stefanj G130111 stefanj G130128 stefanj G20130128
G28/100.00 %28/100.00 %27/96.43 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/3.57 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt28 st 28 st 28 st 27 st (96.43 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen