Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2011-09-05 - 2011-11-07
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c03ers K111011 stefanj O111024 stefanj
c06erk G111027 stefanj G111104 stefanj G111104 stefanj G20111104
c06pln O111011 stefanj
c07jhr G111027 stefanj G111116 stefanj G111108 stefanj G20111116
c07man G111027 stefanj G111116 stefanj G111108 stefanj G20111116
c07mhm G111027 stefanj G111116 stefanj G111108 stefanj G20111116
c07mka G111027 stefanj G111104 stefanj G111110 stefanj G20111110
c08awm G111026 stefanj G111104 stefanj G111104 stefanj G20111104
c08owd G111026 stefanj G111104 stefanj G111104 stefanj G20111104
c08plr G111027 stefanj G111104 stefanj G111110 stefanj G20111110
c09flg G111014 stefanj G111025 stefanj G111114 stefanj G20111114
c09ics K111011 stefanj
c09knn G111012 stefanj G111103 stefanj G111111 stefanj G20111111
c09lrn G111026 stefanj U111103 stefanj G111116 stefanj
c09mpu G111026 stefanj U111103 stefanj G111116 stefanj
c09phd G111026 stefanj G111104 stefanj G111104 stefanj G20111104
c09pls G111026 stefanj G111103 stefanj G111103 stefanj G20111103
c09rll G111012 stefanj G111103 stefanj G111103 stefanj G20111103
c09snn G111116 stefanj G111116 stefanj G111116 stefanj G20111116
c09vjn G111012 stefanj G111103 stefanj G111103 stefanj G20111103
dv05ias G111103 stefanj G111116 stefanj G111104 stefanj G20111116
dv07fvk O111011 stefanj
dv08jhg G111012 stefanj G111103 stefanj G111111 stefanj G20111111
dv09ejn G111103 stefanj G111116 stefanj G111103 stefanj G20111116
dv09len G111103 stefanj G111116 stefanj G111103 stefanj G20111116
ens08uhr G111025 stefanj G111104 stefanj G111116 stefanj G20111116
javid G111012 stefanj G111026 stefanj G111104 stefanj G20111104
jonask G111026 stefanj G111103 stefanj G111103 stefanj G20111103
lockner G111012 stefanj G111026 stefanj G111104 stefanj G20111104
tm08svn G111025 stefanj
tm10jrs G111012 stefanj O111024 stefanj
victorz G111012 stefanj G111026 stefanj G111104 stefanj G20111104
G28/87.50 %24/85.71 %26/100.00 %
O2/6.25 %2/7.14 %0/0.00 %
K2/6.25 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %2/7.14 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 28 st 26 st 24 st (92.31 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen