Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2009-09-04 - 2009-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07een G090929 adams G091116 adams G091110 adams G20091116
c07fdg G091013 adams G091124 adams G091208 adams G20091208
c07jbn G091013 adams G091103 adams G091209 adams G20091209
c07jng G091014 adams G091201 adams G091116 adams G20091201
c07jns G091014 adams G091124 adams G091125 adams G20091125
c07man G091110 adams G091124 adams G091117 adams G20091124
c07men G091013 adams G091103 adams G091209 adams G20091209
c07mhm G091014 adams G091201 adams G091125 adams G20091201
c07nsl G091002 adams G091110 adams O091124 adams
c07pbd G091007 adams G091110 adams G091125 adams G20091125
c07rwd G091016 adams G091102 adams G091116 adams G20091116
c07shd G091013 adams G091124 adams G091208 adams G20091208
dit06mln G091013 adams G091102 adams G091116 adams G20091116
ens08jog K091013 adams O091013 adams
ens08ran G091013 adams G091208 adams G091208 adams G20091208
et04mlg G091013 adams G091203 adams G091124 adams G20091203
lucasl G091002 adams G091110 adams O091110 adams
mange G091007 adams G091110 adams G091125 adams G20091125
mattiasa G091016 adams
mk G090929 adams G091016 adams G091124 adams G20091124
victorz G090929 adams G091102 adams G091116 adams G20091116
G20/95.24 %19/95.00 %17/89.47 %
O0/0.00 %1/5.00 %2/10.53 %
K1/4.76 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt21 st 20 st 19 st 17 st (89.47 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
adams: Per Adam Sernheim
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson