Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2009-02-19 - 2009-03-25
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c03mgn G090330 stefanj K090330 stefanj
c05dmy G090322 pedher G090322 pedher G090325 pedher G090403 stefanj G20090403
c05kcu G090322 pedher
c05mgv G090206 stefanj G090320 stefanj G090320 stefanj G090406 stefanj G20090406
c06pln G090213 pedher O090224 pedher O090320 stefanj
dit06lbd G090319 pedher G090930 stefanj G090402 stefanj G091006 stefanj G20091006
dit06lwn G090224 pedher O090224 pedher K090310 stefanj
dit06mna G090911 stefanj G090911 stefanj G090911 stefanj G090930 stefanj G20090930
dv06gkn G090322 pedher
ens07jki G090213 pedher G090224 pedher G090324 pedher G090324 pedher G20090324
rasmusl G090213 pedher O090224 pedher O090320 stefanj
tm06mhr G090203 pedher G090224 pedher G090414 stefanj G090324 pedher G20090414
tomasb G090203 pedher G090224 pedher G090311 stefanj G090326 pedher G20090326
G13/100.00 %7/70.00 %7/63.64 %7/100.00 %
O0/0.00 %3/30.00 %2/18.18 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %2/18.18 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt13 st 10 st 11 st 7 st 7 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
pedher: Pedher Johansson
Kursansvarig
stefanj: Stefan Johansson