Systemprogrammering för ingenjörer 5p (5DV004)

2010-03-25 - 2010-06-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05kcu O100427 lucasl
c05rsn G100428 lucasl
c06erk R100902 mr R100902 mr G101013 mr G20101013
dv07ajn G100428 lucasl G100524 lucasl G100616 lucasl G20100616
tfy06tsm G100428 lucasl G100611 lucasl G100613 lucasl G20100613
tfy07tbd G100524 lucasl G100830 lucasl G100614 lucasl G20100830
G4/66.67 %3/75.00 %4/100.00 %
O1/16.67 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/16.67 %1/25.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt6 st 4 st 4 st 4 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar