Systemprogrammering för ingenjörer 5p (5DV004)

2009-04-03 - 2009-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07trl G090507 mollevik G090601 mollevik G090624 mollevik G20090624
dit06aan G090520 mollevik U090629 mollevik
dit06ajn G090511 mollevik G090606 mollevik U090629 mollevik
dit06cln U090629 mollevik
dit06erg G090507 mollevik G090603 mollevik
dit06jbk U090629 mollevik
dit06jsg G090615 mollevik G090612 mollevik O090902 mollevik
dit06lwn G090519 mollevik G090528 mollevik G090626 mollevik G20090626
dit06mna G090519 mollevik U090629 mollevik
dit06njn G090520 mollevik G090526 mollevik O090901 mollevik
dit06sem G090513 mollevik G090527 mollevik
ei05osg G090504 mollevik G090529 mollevik G090624 mollevik G20090624
ens06smz G090507 mollevik G090519 mollevik G090619 mollevik G20090619
steffe G090603 mollevik G090612 mollevik G090619 mollevik G20090619
tfy04alo G090522 mollevik G090601 mollevik G101208 mr G20101208
tfy04bmn G090504 mollevik U090629 mollevik
tfy05jdg U090629 mollevik
tfy05thd U090629 mollevik
tfy06ejn G090515 mollevik G090527 mollevik G090902 mollevik G20090902
tfy06eon G090527 mollevik G090527 mollevik
tfy06jng G090520 mollevik G090519 mollevik G090626 mollevik G20090626
tfy06sen G090519 mollevik G090519 mollevik G090901 mollevik G20090901
tfy06vln G090513 mollevik G090520 mollevik G090624 mollevik G20090624
tfy07rto G090520 mollevik G090609 mollevik G090924 mollevik G20090924
tm05ajn G090504 mollevik G090527 mollevik G090619 mollevik G20090619
yhi04mbr G090504 mollevik G090527 mollevik G090907 mollevik G20090907
G22/84.62 %19/90.48 %13/76.47 %
O0/0.00 %0/0.00 %2/11.76 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/15.38 %2/9.52 %2/11.76 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 21 st 17 st 13 st (76.47 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson