Systemprogrammering för ingenjörer 5p (5DV004)

2008-03-31 - 2008-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c03ahm O080422 pettter
denniso G080422 pettter G080517 pettter G080617 pettter G20080617
di06bog G080424 pettter G080517 pettter G080608 pettter G20080608
di06elk G080517 pettter G080603 pettter G090310 johane G20090310
di06jmn G080508 pettter G080603 pettter G080617 pettter G20080617
di06rbd G080508 pettter G080518 pettter G080617 pettter G20080617
di06srn G080514 pettter G080617 pettter G080617 pettter G20080617
dit04dsn O080422 pettter
dit04fwn G080423 pettter G080603 pettter G080608 pettter G20080608
dit04jzs G080506 pettter G080603 pettter G080608 pettter G20080608
dit04lfg G080604 pettter G080611 pettter R080603 pettter G20080611
dit05amo G080507 pettter G080603 pettter G080617 pettter G20080617
et04mlg G080422 pettter G080521 pettter G080616 pettter G20080616
mattit G080507 pettter G080518 pettter G080608 pettter G20080608
tfy05avm G080508 pettter
tfy05jnn G080424 pettter G080609 pettter G080609 pettter G20080609
tfy05osm G080424 pettter G090904 johane G080609 pettter G20090904
tfy98mfn G080422 pettter G080530 pettter G080608 pettter G20080608
G16/88.89 %15/100.00 %14/93.33 %
O2/11.11 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %1/6.67 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt18 st 15 st 15 st 15 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
pettter: Petter Ericson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson