Människa-dator interaktion 3p (5DV002)

2007-10-11 - 2007-11-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
adams G071029 larsson G071109 larsson G071205 larsson G20071205
c03jpn G071029 larsson G071112 larsson
c05vwg G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06aag G071029 larsson G071112 larsson G071205 larsson G20071205
c06ahm G071029 larsson G071029 larsson G071205 larsson G20071205
c06ctl G071029 larsson G071115 larsson G071205 larsson G20071205
c06dhg G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06edg G071029 larsson G071029 larsson G071205 larsson G20071205
c06erk G071029 larsson G071109 larsson G071205 larsson G20071205
c06gbm G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06jsn G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06jws G071029 larsson G071115 larsson
c06ksd G071029 larsson G071109 larsson G071205 larsson G20071205
c06ksm G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06lnn G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
c06pln G071029 larsson G071115 larsson G071205 larsson G20071205
c06shd G071029 larsson G071112 larsson G071205 larsson G20071205
c06thd G071029 larsson G071029 larsson G071205 larsson G20071205
c06tmn G071029 larsson G071112 larsson G071205 larsson G20071205
di05cnk G071109 larsson G071122 larsson G071205 larsson G20071205
di05jkn G071109 larsson G071122 larsson G071205 larsson G20071205
di05msn G071109 larsson G071122 larsson G071205 larsson G20071205
di05tfr G071109 larsson G071122 larsson G071205 larsson G20071205
dv06asl G071029 larsson G071115 larsson
dv06cig G071029 larsson G071109 larsson G071205 larsson G20071205
dv06gkn G071029 larsson G071112 larsson G071205 larsson G20071205
dv06mge G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
dv06rem G071029 larsson G071101 larsson G071205 larsson G20071205
ericj G071029 larsson G071115 larsson
lidman G071029 larsson G071115 larsson G071205 larsson G20071205
mikaelo G071029 larsson G071029 larsson G071205 larsson G20071205
rasmusl G071029 larsson G071115 larsson G071205 larsson G20071205
tomasb G071029 larsson G071115 larsson
tors G071029 larsson G071109 larsson G071205 larsson G20071205
G34/100.00 %34/100.00 %29/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 34 st 29 st 29 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
bopspe: Anders Broberg