Programmering, påbyggnad 5p (5DV001)

2007-11-08 - 2008-01-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
bio02jng G071116 johane
bio03mbr G071116 emanuel G080121 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080208 denniso G20080208
bio04esr G071116 emanuel
bio04hsl G071116 emanuel F071129 emanuel
bio04jln G071129 emanuel G081107 johane G080201 larsson G080211 larsson G080110 johane G080208 denniso G20081107
bio04mpn G071116 emanuel G080125 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080208 denniso G20080208
c01tln G071116 emanuel G071211 emanuel G080201 larsson G071219 denniso G080110 johane G080201 larsson G20080201
c06erk G080123 emanuel G071221 emanuel G080110 johane
di05msn R071211 emanuel G071211 emanuel G080123 emanuel G071221 emanuel G080118 denniso G080121 larsson G20080123
di05tfr R071211 emanuel G080123 emanuel G080123 emanuel G071221 emanuel G080118 denniso G080121 larsson G20080123
dit04drl G071116 larsson G080120 emanuel G080206 larsson G071220 denniso G080110 johane G080205 denniso G20080206
dit04jng G071116 larsson O080107 denniso
dit04jzs G071116 emanuel G080205 denniso G080201 larsson G071219 denniso G080110 johane G080201 larsson G20080205
dit04sin G071116 larsson O080107 denniso
dit05amo G071116 larsson G071212 denniso G080206 larsson G071221 emanuel G080110 johane G080121 larsson G20080206
dit05cae G071116 emanuel O071212 denniso
dit05ecn G071116 larsson G080114 denniso G080213 johane G071220 larsson G080110 johane G080123 denniso G20080213
dit05hwm G071116 emanuel G071207 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080119 emanuel G20080201
dit05jsm G071116 emanuel G071207 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080119 emanuel G20080201
dit05lad G071116 emanuel O071212 denniso
dit05lan G071116 emanuel G080213 emanuel G080123 emanuel G071219 denniso G080118 denniso G080119 emanuel G20080213
dit05oan G071116 larsson G080307 johane G080206 larsson G071221 emanuel G080110 johane G080121 larsson G20080307
dit05rtd G071116 larsson G080114 denniso G080213 johane G071220 larsson G080110 johane G080123 denniso G20080213
dit05svn G071116 larsson G080107 denniso G080206 larsson G071220 denniso G080110 johane G080205 denniso G20080206
dit05tfr G071116 larsson G080112 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080121 larsson G20080201
ens03ebn G071116 larsson O080121 denniso G071221 emanuel G080110 johane G080206 larsson
martinh G071116 larsson G071213 denniso G080201 larsson G071220 larsson G080110 johane G080121 larsson G20080201
G24/92.31 %19/76.00 %18/100.00 %20/100.00 %20/100.00 %19/100.00 %
O0/0.00 %5/20.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %1/4.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/7.69 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 25 st 18 st 20 st 20 st 19 st 18 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
emanuel: Emanuel Dohi
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson