Programmeringsmetodik, påbyggnad 4p (5DV000)

2007-11-19 - 2008-01-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G071213 denniso G080123 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080123 emanuel G20080123
bio04jln G071220 larsson
c03jpn G080123 emanuel G080123 emanuel G071220 larsson G080115 johane G080119 emanuel G20080123
c05kcu O080107 denniso O080123 denniso G071221 emanuel G080118 denniso O080123 denniso
c05vwg G071206 denniso G080123 emanuel G071221 emanuel G080118 denniso G080121 emanuel G20080123
c06aag G080107 denniso G080123 denniso G071221 emanuel G080110 johane G080202 denniso G20080202
c06ahm G071206 denniso G080123 emanuel G071220 larsson G080110 johane G080121 emanuel G20080123
c06ctl G071213 denniso G080121 larsson G071219 denniso G080110 johane G080121 larsson G20080121
c06dhg G071213 denniso G080121 larsson G071219 denniso G080110 johane G080119 emanuel G20080121
c06edg G071217 denniso G080123 emanuel G071220 larsson G080110 johane G080121 emanuel G20080123
c06een O071206 denniso
c06erk O080123 denniso G080206 larsson
c06gbm G071213 emanuel G080121 larsson G071219 denniso G080110 johane G080119 emanuel G20080121
c06jsn G080110 denniso G080123 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080123 denniso G20080123
c06jws G080127 denniso G080206 larsson G071221 emanuel G080110 johane G080121 larsson G20080206
c06ksm G071217 denniso G080123 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080123 denniso G20080123
c06lnn G071217 denniso G080206 larsson G071221 emanuel G080110 johane G080121 larsson G20080206
c06pln O080120 emanuel
c06thd G071213 emanuel G080123 emanuel G071220 larsson G080110 johane G080121 emanuel G20080123
c06tmn G080401 emanuel G080123 denniso G071221 emanuel G080110 johane G080202 denniso G20080401
c99shm O080120 emanuel
di05cnk G080107 denniso G080205 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080214 denniso G20080214
di05jkn G080107 denniso G080205 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080214 denniso G20080214
dv06asl G071206 denniso G080123 emanuel G071221 emanuel G080118 denniso G080122 emanuel G20080123
dv06cig G080114 denniso G080123 emanuel G071221 emanuel G080110 johane G080123 larsson G20080123
dv06gkn G071203 emanuel O080123 denniso G071221 emanuel G080118 denniso O080123 denniso
dv06mge G080120 emanuel G080123 emanuel G071221 emanuel G080110 johane G080123 denniso G20080123
dv06rem G080107 denniso G080123 emanuel G071221 emanuel G080110 johane G080123 denniso G20080123
ens04kde G071211 emanuel G080123 emanuel G071220 larsson G080115 johane G080119 emanuel G20080123
ericj G080107 denniso G080123 denniso G071220 larsson G080118 denniso G080123 emanuel G20080123
kv05tgn O080107 denniso
lidman G080123 emanuel G080123 denniso G071219 denniso G080110 johane G080121 larsson G20080123
mattiasa G071206 denniso G080123 denniso G071219 denniso G080110 johane G080121 larsson G20080123
mikaelo G080107 denniso G080123 emanuel G071220 larsson G080110 johane G080121 emanuel G20080123
rasmusl G071213 emanuel
tfy05msm G080205 denniso G080123 emanuel G071219 denniso G080118 denniso G080119 emanuel G20080205
tomasb G080111 denniso G080123 emanuel G071221 emanuel G080110 johane G080123 larsson G20080123
tors G071206 denniso G080123 denniso G071219 denniso G080118 denniso G080121 emanuel G20080123
G31/86.11 %29/90.62 %32/100.00 %31/100.00 %30/93.75 %
O5/13.89 %3/9.38 %0/0.00 %0/0.00 %2/6.25 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 32 st 32 st 31 st 32 st 29 st (93.55 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
emanuel: Emanuel Dohi
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson