Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA003)

2017-08-28 - 2018-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Resultat
c13fmg G170915 andrii O170920 niclas I170925 labres-auto I170925 labres-auto
c14fhm G170919 andrii I170920 labres-auto I170920 labres-auto I170921 labres-auto
c14jsn G170915 andrii G170920 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
c14llk G170915 andrii O170920 niclas
c14rdo G170919 andrii O170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
c15jar I170925 labres-auto I170925 labres-auto I170925 labres-auto
cse15ysk G170915 andrii O170920 niclas I170925 labres-auto
ens12asa G170915 andrii G170920 niclas I170924 labres-auto I170925 labres-auto
ens16jlg G170916 andrii I170921 labres-auto
ens17apa G170916 andrii F170915 niclas
ens17nhg G170916 andrii G170920 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
et09tvr G170916 andrii G170922 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
et13mbl G170916 andrii K170920 niclas I170925 labres-auto I170925 labres-auto
et14jsm G170916 andrii K170920 niclas I170925 labres-auto I170925 labres-auto
filip G170916 andrii O170920 niclas
hed13nkn G170916 andrii I170921 labres-auto
hmp08bas G170916 andrii O170920 niclas
mrc15mlo G170916 andrii F170919 niclas I170921 labres-auto
niclas O170915 niclas
oi10ahm G170916 andrii O170920 niclas
oi12mmd G170916 andrii F170915 niclas
oi14esg G170916 andrii O170920 niclas
tfy09dnn K170916 andrii O170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy09ttr G170916 andrii I170921 labres-auto I170920 labres-auto I170920 labres-auto
tfy12jjs G170916 andrii O170920 niclas
tfy13eem G170916 andrii I170922 labres-auto I170923 labres-auto I170923 labres-auto
tfy14abn G170916 andrii G170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy14ban G170916 andrii I170920 labres-auto I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy14cmr G170916 andrii G170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy14fsg G170916 andrii O170920 niclas
tfy14fwd G170916 andrii G170920 niclas
tfy14hsm G170916 andrii O170920 niclas
tfy14lhm G170916 andrii G170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy14mhn G170919 andrii I170921 labres-auto I170923 labres-auto I170923 labres-auto
tfy14ojs G170916 andrii G170922 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tfy14pnm G170916 andrii G170919 niclas I170921 labres-auto I170921 labres-auto
tm08ngn G170916 andrii O170920 niclas
tm09iwn G170917 andrii O170920 niclas I170924 labres-auto I170924 labres-auto
G35/97.22 %10/26.32 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
O0/0.00 %15/39.47 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K1/2.78 %2/5.26 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %3/7.89 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %8/21.05 %23/100.00 %21/100.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 38 st 23 st 21 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrii: Andrii Dmytryshyn
niclas: Niclas Börlin
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström