Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2015-08-31 - 2016-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Resultat
c11vbk G151013 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
c11vlg G151013 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151001 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
c12arr G151013 andrii G150921 niclas G151009 andrii G151015 niclas G151111 andrii G151012 niclas G151110 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
c12mon G151013 andrii G151002 niclas G151009 andrii G151015 niclas G151111 andrii G151012 niclas G151110 andrii G151026 niclas G151215 spock G20151215
c12oor G150926 andrii G150921 niclas G151012 andrii G151028 niclas G151013 andrii G151026 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
c12pht G150926 andrii G150921 niclas G151111 andrii G151026 niclas G151013 andrii G160425 niclas G161028 andrii G161101 niclas G170717 spock G20170717
cse15eps I160210 bokg G151103 niclas I160121 bokg O160425 niclas G151013 andrii O160425 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock
cse15wie G151013 andrii G150923 niclas O151013 andrii O151002 niclas G151013 andrii O151012 niclas G151111 andrii O151026 niclas
cse15ysk G151111 andrii O151002 niclas I160929 bokg F151001 niclas K151013 andrii O151110 andrii
dali G150926 andrii O150921 niclas O151013 andrii O151002 niclas
ens09mhn G150926 andrii G150921 niclas G151012 andrii G160425 niclas G151013 andrii G151012 niclas G160906 andrii G151026 niclas G151218 spock G20160906
ens15edo K150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii O151026 niclas
mrc14aaz G150926 andrii G150921 niclas G151111 andrii G151015 niclas G151111 andrii G151026 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
mrc14kwt G150926 andrii G160201 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151111 andrii G160201 niclas G160113 andrii G160201 niclas G151218 spock G20160201
mrc14mpo O150926 andrii O150921 niclas O151013 andrii O151002 niclas
mrc14rvo G150926 andrii O150922 niclas O151013 andrii O151002 niclas G151013 andrii O151012 niclas
oi10ahm F150922 niclas G160113 andrii O151002 niclas G151013 andrii G160425 niclas K160113 andrii O151026 niclas K151115 spock
oi10jan G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas O151115 spock
oi10mbd G150926 andrii G150921 niclas G151012 andrii G151001 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151110 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy07mem G150926 andrii G150921 niclas G151012 andrii G151001 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151024 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy09dnn O150926 andrii O150921 niclas
tfy11een G150928 andrii G150921 niclas G151012 andrii G151015 niclas G151015 andrii G151002 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy11mhn G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151015 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151024 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy12aan G150926 andrii G150921 niclas G151009 andrii G151001 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151020 andrii G151026 niclas G151215 spock G20151215
tfy12aen G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151111 andrii G151026 niclas G151215 spock G20151215
tfy12alm G160113 andrii G150921 niclas I170313 bokg G170222 niclas G161126 andrii G160425 niclas G161126 andrii G151026 niclas G151218 spock
tfy12alt G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151015 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy12cbd G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151015 niclas G151013 andrii G151103 niclas G160113 andrii G151026 niclas G151218 spock G20160113
tfy12hmn G150926 andrii G150921 niclas G151016 andrii G151001 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy12jsg G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151110 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy12klg G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151023 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151111 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tfy12ohg G150926 andrii G150921 niclas G151013 andrii G151002 niclas G151013 andrii G151012 niclas G151019 andrii G151026 niclas G151218 spock G20151218
tm08ngn K150926 andrii F150922 niclas
G27/84.38 %26/78.79 %24/77.42 %23/74.19 %27/96.43 %24/88.89 %25/92.59 %24/92.31 %23/92.00 %
O2/6.25 %5/15.15 %4/12.90 %7/22.58 %0/0.00 %3/11.11 %1/3.70 %2/7.69 %1/4.00 %
K2/6.25 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.57 %0/0.00 %1/3.70 %0/0.00 %1/4.00 %
F0/0.00 %2/6.06 %0/0.00 %1/3.23 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/3.12 %0/0.00 %3/9.68 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 33 st 31 st 31 st 28 st 27 st 27 st 26 st 25 st 21 st (84.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrii: Andrii Dmytryshyn
niclas: Niclas Börlin
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström