Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2014-09-01 - 2014-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Resultat
aj G140925 andrii G140917 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141023 andrii G141023 niclas G141118 spock G141125 andrii G20141125
amardeep G140925 andrii G141010 niclas G141006 andrii G141013 niclas G141201 andrii G141119 niclas G141204 andrii G141124 niclas O150113 spock O150206 spock
c12jvr G140925 andrii G141029 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141024 andrii G141020 niclas G141029 andrii G141023 niclas G141218 spock G141218 andrii G20141218
cse14ltn G141013 andrii G141119 niclas G141006 andrii G150119 niclas G141014 andrii G150313 niclas G141021 andrii G150119 niclas G141125 spock G141125 andrii G20150313
dv05ias G141201 andrii G141103 niclas G141218 andrii G150108 niclas G141201 andrii G141119 niclas G150107 andrii G141023 niclas G141201 andrii G141201 spock G20150108
ens08nbd G140925 andrii G140917 niclas G141021 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141029 niclas G141023 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
ens11ate G141006 andrii G141023 niclas G141013 andrii G141023 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141113 spock G141117 andrii G20141117
ie10jnf G140925 andrii G141010 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141218 spock G141218 andrii G20141218
mcs11hdb G140923 andrii G140917 niclas G150420 andrii G150429 niclas G150421 andrii G150429 niclas G150420 andrii G150429 niclas G150512 spock G150512 andrii G20150512
mcs13jbm G141002 andrii G140917 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141016 andrii G141020 niclas G141023 andrii G141023 niclas G141113 spock G141117 andrii G20141117
mjammaly G140925 andrii G141010 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141023 andrii G141103 niclas G150113 spock G150210 andrii G20150210
mrc13mmn G140923 andrii G141010 niclas G141006 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141029 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
mrc13smd G141016 andrii G150616 niclas G150616 andrii G151201 niclas G150616 andrii G150616 niclas G150616 andrii G150616 niclas G150616 spock G151201 niclas G20151201
mrc13vph G141006 andrii O141013 niclas O141013 andrii O141013 niclas
oi10ahm G141002 andrii G141010 niclas O141006 andrii O141013 niclas O141014 andrii
oi10jln G140925 andrii G140917 niclas G141021 andrii G141013 niclas G141016 andrii G141103 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
oi10kht G140925 andrii G140917 niclas G141006 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141106 niclas G141117 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
oi10omn G140925 andrii G140917 niclas G141006 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141106 niclas G141117 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
oi11dlk G140925 andrii G141119 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141117 andrii G141020 niclas G141117 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
tfy09hfg G141023 andrii G141110 niclas G141013 andrii G141119 niclas G141014 andrii G141023 niclas G141021 andrii G141107 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
tfy10dek G140923 andrii G141010 niclas G141023 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141029 niclas G141023 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
tfy10mvn G140925 andrii G141010 niclas G141029 andrii G141119 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141029 andrii G141023 niclas G141201 spock G141201 andrii G20141201
tfy10pem G151110 andrii G151106 niclas G151110 andrii G151106 niclas G150925 andrii G141020 niclas G150926 andrii G151109 niclas G151109 niclas G150929 spock G20151110
tfy11abd G141016 andrii G140917 niclas G141013 andrii G141103 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141117 andrii G141023 niclas G141218 spock G141218 andrii G20141218
tfy11abg G140923 andrii G140917 niclas G141029 andrii G141029 niclas G141014 andrii G141029 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141201 spock G141201 andrii G20141201
tfy11aon G140925 andrii G141010 niclas G141013 andrii G141021 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141029 andrii G141023 niclas G141125 spock G141125 andrii G20141125
tfy11djn G140923 andrii G141010 niclas G141006 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141023 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141113 spock G141117 andrii G20141117
tfy11fkd G140925 andrii G141010 niclas G141016 andrii G141023 niclas G141014 andrii G141103 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141201 spock G141201 andrii G20141201
tfy11jpn G140925 andrii F141010 niclas
tfy11jvg G141201 andrii G141124 niclas G141201 andrii G141023 niclas G141201 andrii G141020 niclas G141201 andrii G141023 niclas G141201 spock G141201 andrii G20141201
tfy11mag G140923 andrii G140917 niclas G141029 andrii G141029 niclas G141014 andrii G141029 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141113 spock G141117 andrii G20141117
tfy11rnn G140923 andrii G141010 niclas G141016 andrii G141023 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141114 spock G141117 andrii G20141117
tfy11vvn G140925 andrii G141020 niclas G141013 andrii G141013 niclas G141014 andrii G141020 niclas G141021 andrii G141023 niclas G141218 spock G141218 andrii G20141218
G33/100.00 %31/93.94 %30/93.75 %30/93.75 %30/96.77 %30/100.00 %30/100.00 %30/100.00 %29/96.67 %29/96.67 %
O0/0.00 %1/3.03 %2/6.25 %2/6.25 %1/3.23 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.33 %1/3.33 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %1/3.03 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt33 st 33 st 32 st 32 st 31 st 30 st 30 st 30 st 30 st 30 st 29 st (96.67 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrii: Andrii Dmytryshyn
niclas: Niclas Börlin
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström