Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2009-08-31 - 2009-10-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adler G091016 stefanj G091113 stefanj G091109 stefanj G091106 stefanj G091109 stefanj G20091113
andersr G091020 stefanj G091020 stefanj G091119 stefanj G091120 stefanj G091109 stefanj G20091120
c05mgv U091124 stefanj U091124 stefanj U091124 stefanj U091124 stefanj
c06ctl G091109 stefanj G090930 stefanj G091109 stefanj G091109 stefanj G091109 stefanj G20091109
c06ksm G090921 stefanj G091112 stefanj G091014 stefanj G091022 stefanj G091109 stefanj G20091112
c06shd U091124 stefanj
cse09fhf G091110 stefanj G100419 larsk G091110 stefanj G091120 stefanj G100202 stefanj G20100419
cse09nai G091019 stefanj G091116 stefanj I091204 bokg
cse09tji G091110 stefanj G100217 larsk G091118 stefanj G100127 stefanj G100202 stefanj G20100217
dit04jst G091020 stefanj G090925 larsk G091015 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
dv01tkn U091124 stefanj
ei02jka O100414 larsk O100415 larsk O100414 larsk G091125 stefanj
mi99kft G091015 stefanj G091022 stefanj G091112 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091112
pettter G091016 stefanj G091106 stefanj G091109 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
steffe G091020 stefanj G091020 stefanj G091125 stefanj G091120 stefanj G091109 stefanj G20091125
tfy04bmn G091109 stefanj G091109 stefanj G091109 stefanj G091120 stefanj G091109 stefanj G20091120
tfy04mon G091119 stefanj G091022 stefanj G091119 stefanj G091120 stefanj G091109 stefanj G20091120
tfy05jnn G091109 stefanj G091109 stefanj G091109 stefanj G091106 stefanj G091109 stefanj G20091109
tfy06ejn G091016 stefanj G091001 stefanj G091015 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
tfy06jng G090922 stefanj G091001 stefanj G091015 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
tfy06sen G090923 stefanj G091118 stefanj G091015 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091118
tfy06tsm G091022 stefanj G091022 stefanj G091022 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
tfy07jlg G091016 stefanj G091109 stefanj G091109 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091109
tfy07rto G091020 stefanj G091020 stefanj G091110 stefanj G091021 stefanj G091109 stefanj G20091110
tm06sgn U091124 stefanj U091124 stefanj U091124 stefanj U091124 stefanj
G20/80.00 %19/86.36 %19/86.36 %20/90.91 %20/95.24 %
O1/4.00 %1/4.55 %1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U4/16.00 %2/9.09 %2/9.09 %2/9.09 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/4.76 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt25 st 22 st 22 st 22 st 21 st 19 st (90.48 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström