Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2008-09-01 - 2008-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G080923 stefanj G080930 larsk G081023 larsk G081031 stefanj G081106 stefanj G20081106
c04sjs U081103 stefanj U081021 larsk
dv01tkn U081103 stefanj
ens07jki O090120 larsk
ens07nhd G081013 stefanj G090120 larsk G081106 larsk G090115 stefanj G090122 stefanj G20090122
ens07vjg G090120 larsk G081014 larsk G081023 stefanj G081031 stefanj G081105 stefanj G20090120
fys07cfh G081023 stefanj G081014 larsk U081118 stefanj G081105 stefanj
joelc G080926 stefanj G081014 larsk G081022 larsk G081031 stefanj G081106 stefanj G20081106
mcs07mci G081013 stefanj G090126 larsk G090126 larsk G081031 stefanj G081106 stefanj G20090126
tfy02mhd G081003 stefanj G081014 larsk G081110 stefanj G081110 stefanj G081106 stefanj G20081110
tfy04eje G080923 stefanj G081014 larsk G081021 larsk G081031 stefanj G081105 stefanj G20081105
tfy04non G080923 stefanj G081014 larsk G081021 larsk G081031 stefanj G081105 stefanj G20081105
tfy05jdg G081013 stefanj G081014 larsk G081022 larsk G081031 stefanj G081105 stefanj G20081105
tfy05osm G081022 stefanj G081014 larsk G091110 stefanj G081031 stefanj G081112 stefanj G20091110
tfy05pon G080923 stefanj G081002 larsk G081013 larsk G081110 stefanj G081110 stefanj G20081110
tfy98fzi G090120 larsk G081014 larsk G090127 stefanj G081103 stefanj G081105 stefanj G20090127
tfy98mfn G081020 stefanj G081014 larsk G081020 larsk G081031 stefanj G081106 stefanj G20081106
thardin G080929 stefanj G080929 larsk G090210 stefanj G081031 stefanj G081110 stefanj G20090210
tm06sgn G081023 stefanj G081014 larsk U081023 larsk G081031 stefanj G081113 stefanj
G16/84.21 %16/94.12 %14/93.33 %15/93.75 %16/100.00 %
O1/5.26 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/10.53 %1/5.88 %1/6.67 %1/6.25 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt19 st 17 st 15 st 16 st 16 st 14 st (93.33 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström