Icke-linjär Optimering 5p (5DA001)

2016-11-01 - 2017-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c12oor O161219 niclas
cse15eps G170209 niclas G170213 niclas G170209 niclas G20170213
cse16aso G170209 niclas G170213 niclas G170209 niclas G20170213
ens09mhn O161218 niclas O170203 niclas G170209 niclas
ens16knc G170209 niclas G170213 niclas G170209 niclas G20170213
niklasf G170209 niclas G170203 niclas G170209 niclas G20170209
tfy12aan G170109 niclas G170203 niclas G170209 niclas G20170209
tfy12aen G170209 niclas G170203 niclas G170209 niclas G20170209
tfy12alt G170209 niclas G170308 niclas G170209 niclas G20170308
tfy12hmn G170209 niclas G170308 niclas G170209 niclas G20170308
tfy12klg G170109 niclas G170203 niclas G170209 niclas G20170209
tfy13dbd G170209 niclas G170203 niclas G170209 niclas G20170209
G10/83.33 %10/90.91 %11/100.00 %
O2/16.67 %1/9.09 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt12 st 11 st 11 st 10 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin