Icke-linjär Optimering 5p (5DA001)

2015-11-01 - 2016-01-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
cse14ltn K160111 klasm O160110 niclas
ens15smd G160111 klasm
mrc14aaz G160111 klasm G160329 niclas G160329 niclas G20160329
mrc14kwt G160111 klasm G160329 niclas G160329 niclas G20160329
oi10ahm K160111 klasm O160110 niclas
oi10kht G160111 klasm G160212 niclas G160129 niclas G20160212
tfy11abg G160111 klasm G160212 niclas G160129 niclas G20160212
tfy11djn G160111 klasm G160212 niclas G160129 niclas G20160212
tfy11mag G160111 klasm G160212 niclas G160129 niclas G20160212
tfy12alm G160111 klasm O160110 niclas
G8/80.00 %6/66.67 %6/100.00 %
O0/0.00 %3/33.33 %0/0.00 %
K2/20.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 9 st 6 st 6 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
klasm: Klas Markström
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin