Icke-linjär Optimering 5p (5DA001)

2013-11-08 - 2014-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c10lna G131213 niclas G140123 niclas G140131 niclas G20140131
cse10sdn U131216 niclas U131216 niclas U131216 niclas
cse13aga G150818 niclas G150818 niclas G150818 niclas G20150818
fotios G131213 klasm G140210 niclas G140210 niclas G20140210
linde G131213 klasm G140107 niclas G140128 niclas G20140128
linush G131213 klasm G140123 niclas G140131 niclas G20140131
mcs13jbm G131213 klasm G140123 niclas G140609 niclas G20140609
tfy10esg G131213 klasm G140107 niclas G140214 niclas G20140214
tfy10mps G131213 klasm G140107 niclas G140131 niclas G20140131
tfy10vjn G131213 klasm G140107 niclas G140131 niclas G20140131
G9/90.00 %9/90.00 %9/90.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/10.00 %1/10.00 %1/10.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 10 st 10 st 9 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
klasm: Klas Markström
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin