Applikationsprogrammering i Python 5p (5DA000)

2013-04-09 - 2013-06-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
ens02sma G130524 johane G130524 johane G130701 johane G20130701
ens10tsn G130524 johane G130524 johane G130613 johane G20130613
et08ead G130521 johane G130521 johane G131202 johane G20131202
et99gpn G130524 johane G130524 johane G130611 johane G20130611
ie09akn G130524 johane G130524 johane G130620 johane G20130620
ie09jnl R130605 johane R130605 johane G130912 johane G20130912
ie10apn G130524 johane G130524 johane G131217 johane G20131217
ie10ewn G130524 johane G130524 johane G130612 johane G20130612
ie10mbm G130524 johane G130524 johane G130614 johane G20130614
ie10mbn G130524 johane G130524 johane G130603 johane G20130603
ie10mmr G130524 johane G130524 johane G130918 johane G20130918
ie10thn G130524 johane G130524 johane G130701 johane G20130701
kv10jan G130521 johane G130521 johane G131129 johane G20131129
kv11aan G130521 johane G130521 johane G140117 johane G20140117
kv11aln G130521 johane G130521 johane O131218 johane
kv11cgm G130521 johane G130521 johane G140107 johane G20140107
kv11elm G130521 johane G130521 johane O131218 johane
kv11fbn G130521 johane G130521 johane G130920 johane G20130920
kv11hhm G130521 johane G130521 johane
kv11hsl G130521 johane G130521 johane G131202 johane G20131202
kv11min G130521 johane G130521 johane G140117 johane G20140117
kv11tbg G130521 johane G130521 johane G130912 johane G20130912
oi10eed G130524 johane G130524 johane G130611 johane G20130611
G22/95.65 %22/95.65 %20/90.91 %
O0/0.00 %0/0.00 %2/9.09 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/4.35 %1/4.35 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt23 st 23 st 22 st 20 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson