Applikationsprogrammering i Python 5p (5DA000)

2012-03-30 - 2012-06-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio04dsl G120802 billing G120605 billing G120812 billing G20120812
bio07ald G120531 billing G120613 billing G120710 billing G20120710
bio08jrg G120531 billing G120613 billing G120628 billing G20120628
bio08mbt G120531 billing G120613 billing G120628 billing G20120628
c03abm G120531 billing G130408 billing U120828 billing
ens10gwn G120531 billing G120613 billing G130506 johane G20130506
ens10lpt G120531 billing G120605 billing G120708 billing G20120708
ens11sen G120531 billing G120613 billing G120629 billing G20120629
ie09chm G120531 billing G120613 billing G120629 billing G20120629
ie09csn G120802 billing G120605 billing G130620 johane G20130620
ie09ejn G120531 billing G120613 billing G120708 billing G20120708
ie09ekn G120601 billing G120605 billing G120629 billing G20120629
ie09fan G120531 billing G120605 billing G120628 billing G20120628
ie09gnm G120531 billing G120605 billing G120629 billing G20120629
ie09hek G120601 billing G120605 billing G120629 billing G20120629
ie09hhm G120531 billing G120613 billing G120710 billing G20120710
ie09jhn G120531 billing G120613 billing G120710 billing G20120710
ie09jlg G120531 billing G120613 billing G120722 billing G20120722
ie09jmn G120802 billing G120605 billing G120708 billing G20120802
ie09jnl G120531 billing G120613 billing U120828 billing
ie09jnm G120531 billing G120613 billing G120806 billing G20120806
ie09jnn G120531 billing G120613 billing G120629 billing G20120629
ie09klm G120531 billing G120605 billing G120722 billing G20120722
ie09mad G120601 billing G120605 billing G120629 billing G20120629
ie09mfg G120802 billing G120605 billing G120710 billing G20120802
ie09oti G120531 billing G120613 billing U120828 billing
ie09pwg G120531 billing G120613 billing G120708 billing G20120708
ie09tjn G120531 billing G120613 billing G120829 billing G20120829
ie10dle G120531 billing G120613 billing G120629 billing G20120629
ie10knd G120531 billing G120613 billing G120828 billing G20120828
kv10asm G120531 billing G120613 billing G120722 billing G20120722
kv10djs G120531 billing G120605 billing G120722 billing G20120722
kv10dlh G120905 billing G120613 billing G120828 billing G20120905
kv10fld G120531 billing G120605 billing G120722 billing G20120722
kv10han G120828 billing G121217 billing G121216 billing G20121217
kv10jbk G120531 billing G120605 billing G120917 billing G20120917
kv10jlg G120531 billing G120605 billing G120710 billing G20120710
kv10khg G120905 billing G120613 billing G120707 billing G20120905
kv10lsn G120905 billing G120613 billing G120912 billing G20120912
kv10rfm G120531 billing G120605 billing U120828 billing
tfy06son G120802 billing G120605 billing G120903 billing G20120903
tfy09sld G120531 billing G120613 billing G120722 billing G20120722
tm05men G120802 billing G120605 billing G120629 billing G20120802
G43/100.00 %43/100.00 %39/90.70 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %4/9.30 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt43 st 43 st 43 st 39 st (90.70 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
billing: Erik Billing