Skip to content
printicon

Course-Offering

CodeApp.codeStart weekStop weekSpeedHpName (swe)Name (eng)In EnglishScheduleSyllabusComment
5DA000
 • 57100
202212202222507.5 Applikationsprogrammering i Python Application Programming in PythonSchedule Swe Eng
5DV037
 • 57301
202203202212507.5 Datavetenskapens grunder Fundamentals of Computer ScienceSchedule Swe Eng
5DV086
 • 57330
202203202212507.5 Programspråk Programming LanguagesSchedule Swe Eng
5DV113
 • 57331
 • A5739
202203202212507.5 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap Theoretical Perspectives in Cognitive Science Schedule Swe Eng
5DV132
 • 57308
202212202222507.5 Interaktionsteknik Interaction TechniquesSchedule Swe Eng
5DV133
 • 57340
202212202222507.5 Objektorienterad programmeringsmetodik Object-Oriented Programming MethodologySchedule Swe Eng
5DV136
 • 57332
20220320222210030.0 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science) YesSchedule Swe Eng
5DV137
 • 57337
20220320222210030.0 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering Schedule Swe Eng Course Canceled
5DV138
 • 57322
20221220222210015.0 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science YesSchedule Swe Eng
5DV140
 • 57324
20221220222210015.0 Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering Schedule Swe Eng Course Canceled
5DV143
 • 57338
20220320222210030.0 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Degree Project in Computing Science EngineeringSchedule Swe Eng
5DV149
 • 57314
202203202212507.5 Datastrukturer och algoritmer (C) Data Structures and Algorithms (C)Schedule Swe Eng
5DV149
 • 57319
202212202222507.5 Datastrukturer och algoritmer (C) Data Structures and Algorithms (C)Schedule Swe Eng
5DV150
 • 57317
202203202212507.5 Datastrukturer och algoritmer (Python) Data Structures and Algorithms (Python)Schedule Swe Eng
5DV152
 • 57318
 • A5733
202203202212507.5 Parallell programmering för multicore-baserade system Parallel programming for multicore-based systems YesSchedule Swe Eng
5DV158
 • 57328
202203202212507.5 Programmering i C Programming in CSchedule Swe Eng
5DV164
 • 57307
202203202212507.5 DV5: Metoder och aktuell kunskap CS5: Methods and current knowledgeSchedule Swe Eng
5DV171
 • 57325
 • A5736
202203202212507.5 Operativsystem Operating systems YesSchedule Swe Eng
5DV172
 • 57306
 • A5731
202212202222507.5 Design av högpresterande mjukvara Design of high-performance software YesSchedule Swe Eng
5DV180
 • 57304
 • A5730
202203202212507.5 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar Advanced Computer Graphics and Applications YesSchedule Swe Eng
5DV183
 • 57312
 • A5734
202212202222507.5 Människa-robotinteraktion Human Robot Interaction YesSchedule Swe Eng
5DV186
 • 57320
 • A5751
202212202222507.5 Distribuerade system Distributed Systems YesSchedule Swe Eng
5DV189
 • 57339
20220320222210030.0 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Degree Project in Science and Engineering in Interaction Technology and DesignSchedule Swe Eng
5DV190
 • 57336
 • A5741
202212202222507.5 Projektkurs i datorseende Project course in Machine Vision YesSchedule Swe Eng
5DV194
 • 57341
 • A5743
202203202212507.5 Maskininlärning Machine learning YesSchedule Swe Eng
5DV199
 • 57343
20221220222210015.0 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Degree Project: Bachelor of Science in Computing ScienceSchedule Swe Eng
5DV202
 • 57302
 • A5750
202203202212507.5 Introduktion till databashantering Introduction to Database Management YesSchedule Swe Eng
5DV204
 • 57311
202203202212507.5 DV2: Algoritmer och problemlösning CS2: Algorithms and problemsolvingSchedule Swe Eng
5DV206
 • 57300
20220320222210030.0 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control) YesSchedule Swe Eng
5DV209
 • 57309
 • 57313
202203202212507.5 Utveckling av mobila applikationer Development of mobile applicationsSchedule Swe Eng
5DV210
 • 57310
 • A5732
202212202222507.5 Trender inom interaktiva intelligenta miljöer Trends in interactive intelligent environments YesSchedule Swe Eng
5DV211
 • 57303
 • A5735
202203202212507.5 Design av interaktiva AI-system Responsible Design of Interactive AI-Systems YesSchedule Swe Eng
5DV214
 • 57305
20221220222210015.0 Programvaruteknik Software EngineeringSchedule Swe Eng
5DV215
 • 57326
20221220222210015.0Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligensDegree Project: Master of Science (one year) in Computing Science with specialization artificial intelligenceSchedule
5DV216
 • 57316
 • 57327
20220320222210030.0Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning artificiell intelligens)Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Artificial Intelligence)Schedule
5DV217
 • 57315
 • A5737
202203202212507.5 Bearbetning och visualisering av data Data preprocessing and visualisation YesSchedule Swe Eng
Tip: hold the Shift-key to sort multiple columns

Last modified: 2021-12-20 13:49

View Course Teachers (Student)

Course Administration (Teacher and Employee)

Restricted Course Administration (Admin login)