Skip to content
printicon

Course-Offering

CodeApp.codeStart weekStop weekSpeedHpName (swe)Name (eng)In EnglishScheduleSyllabusComment
5DA003
 • 57001
 • A5711
202235202244507.5 Matrisberäkningar och tillämpningar Matrix Computations and Applications YesSchedule Swe Eng
5DA004
 • 57002
 • A5712
202244202302507.5 Optimering med tillämpningar Engineering Optimization YesSchedule Swe Eng
5DV088
 • 57250
202235202244507.5 Systemnära programmering C programming and UnixSchedule Swe Eng
5DV102
 • 57205
202235202244507.5 Grundläggande logik och modellteori Fundations of Logic and Model TheoryYesSchedule Swe Eng
5DV123
 • 57253
202235202247254.5 Teknisk beräkningsvetenskap II Scientific Computing IISchedule Swe Eng
5DV124
 • 57203
 • A5724
202235202244507.5 Artificiell intelligens - grunderna Fundamentals of Artificial Intelligence YesSchedule Swe Eng
5DV136
 • 57233
20223520230210030.0 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science) YesSchedule Swe Eng
5DV143
 • 57237
20223520230210030.0 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Degree Project in Computing Science EngineeringSchedule Swe Eng
5DV148
 • 57225
202235202302103.0 Python för C-programmerare Python for C-programmersSchedule Swe Eng
5DV150
 • 57200
202235202244507.5 Datastrukturer och algoritmer (Python) Data Structures and Algorithms (Python)YesSchedule Swe Eng
5DV152
 • 57207
 • A5720
202244202302507.5 Parallell programmering för multicore-baserade system Parallel programming for multicore-based systems YesSchedule Swe Eng
5DV154
 • 57202
202244202250504.5 Teknisk beräkningsvetenskap I Scientific Computing IYesSchedule Swe Eng
5DV157
 • 57221
2022392022441007.5 Programmeringsteknik med C och Matlab Introductory programming in C and MatlabSchedule Swe Eng
5DV163
 • 57210
202244202302507.5 DV4: Datavetenskaplig logik CS4: Logic for computer scienceSchedule Swe Eng
5DV175
 • 57201
 • 57232
2022442022481007.5 Resonerande och informationsbehandling Reasoning and Information ProcessingSchedule Swe Eng
5DV176
 • 57208
2022392022441007.5 Programmeringsteknik med Python och Matlab Introductory programming in Python and MatlabSchedule Swe Eng
5DV177
 • 57204
2022392022441007.5 Programmering i Python Programming in PythonSchedule Swe Eng
5DV179
 • 57206
 • A5700
202244202302507.5 Datorgrafik Computer Graphics YesSchedule Swe Eng
5DV181
 • 57219
 • A5704
202244202302507.5 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar Artificial Intelligence - Methods and Applications YesSchedule Swe Eng
5DV182
 • 57209
 • A5701
202235202244507.5 Effektiva algoritmer Efficient algorithms YesSchedule Swe Eng
5DV184
 • 57217
 • A5708
202235202302257.5 Student Conference in Computing Science Student Conference in Computing Science YesSchedule Swe Eng
5DV185
 • 57224
 • A5706
202244202302507.5 Interaktivitet i smarta miljöer Interactivity in smart environments YesSchedule Swe Eng
5DV187
 • 57212
 • A5702
202235202244507.5 Databasteknik Database System Principles YesSchedule Swe Eng
5DV188
 • 57216
 • A5703
202235202244507.5 Kognitiv interaktionsdesign Cognitive Interaction Design YesSchedule Swe Eng
5DV189
 • 57238
20223520230210030.0 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Degree Project in Science and Engineering in Interaction Technology and DesignSchedule Swe Eng
5DV192
 • 57229
 • A5709
202244202302507.5 Datormoln Cloud computing YesSchedule Swe Eng
5DV193
 • 57223
 • A5723
202244202302507.5 Datorers uppbyggnad och arkitektur Computer Organization and Architecture YesSchedule Swe Eng
5DV199
 • 57235
20224420230210015.0 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Degree Project: Bachelor of Science in Computing ScienceSchedule Swe Eng
5DV200
 • 57234
 • A5713
202244202302507.5 Beräkningskomplexitet Computational Complexity YesSchedule Swe Eng
5DV201
 • 57236
202235202244507.5 Artificiell intelligens för kognitionsvetare Artificial Intelligence in Cognitive Science YesSchedule Swe Eng
5DV205
 • 57222
 • A5722
202235202244507.5 Avancerade distribuerade system Advanced distributed systems YesSchedule Swe Eng
5DV206
 • 57239
20223520230210030.0 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control) YesSchedule Swe Eng
5DV208
 • 57240
202235202244507.5 DV3: Beräkningar och språk CS3: Computations and languagesSchedule Swe Eng
5DV212
 • 57211
202235202244507.5 Datakommunikation och internet Computer Networks and the InternetSchedule Swe Eng
5DV213
 • 57215
202235202244507.5 Datakommunikation och datornät Computer NetworksSchedule Swe Eng
5DV216
 • 57241
20223520230210030.0 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning artificiell intelligens) Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Artificial Intelligence) YesSchedule Swe Eng
5DV218
 • 57230
 • A5721
202235202244507.5 Språkteknologi Natural Language Processing YesSchedule Swe Eng
5DV219
 • 57227
202244202302507.5 Individuellt projekt i Artificiell Intelligens Individual project in Artificial intelligence YesSchedule Swe Eng
5DV220
 • 57242
202244202302507.5 Datorsäkerhet Computer Security YesSchedule Swe Eng
5DV221
 • 57214
 • 57226
202235202244507.5 Imperativ programmering (C) Imperative Programming (C)Schedule Swe Eng
5DV222
 • 57213
202244202302507.5 Applikationsutveckling (Java) Application Development (Java)Schedule Swe Eng
5DV223
 • 57228
 • 57243
202235202244507.5 DV0: Datavetenskapligt tänkande CS0: Computational ThinkingSchedule Swe Eng
5DV224
 • 57231
 • 57244
202244202302507.5 DV1: Datatyper och datastrukturer CS1: Data Types and Data StructuresSchedule Swe Eng
5DV227
 • 57245
202235202244507.5 Metoder och verktyg för datavetare Methods and Tools for Computer ScientistsSchedule Swe Eng
5DV228
 • 57249
202244202302507.5 Mobil robotik Mobile Robotics YesSchedule Swe Eng
5DV229
 • 57220
202235202244507.5 Människa-datorinteraktion Human-Computer Interaction Schedule Swe Eng
5DV231
 • 57218
202244202302507.5 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Scientific ComputingYesSchedule Swe Eng
5DV233
 • 57247
202244202302507.5 Applikationsutveckling för bioinformatik Application Development for BioinformaticsSchedule Swe Eng
5DV234
 • 57248
202235202302103.0 C för Python-programmerare C for Python ProgrammersSchedule Swe Eng
Tip: hold the Shift-key to sort multiple columns

Last modified: 2022-09-04 21:07

View Course Teachers (Student)

Course Administration (Teacher and Employee)

Restricted Course Administration (Admin login)